Golinks
Vítejte na stránkách věnovaných geologickým poměrům a lokalitám na Berounsku!
MENU
Geologické poměry
Geologické lokality
Odkazy, literatura, atd.
[CNW:Counter]

KDE SE DOZVÍTE VÍCE INFORMACÍ O GEOLOGII BEROUNSKA

WWW stránky

Geologie Barrandienu
Geologické poměry Králova Dvora
Zahořanský stratotyp
Literatura

Geologická minulost České Republiky
Autor: Ivo Chlupáč a kolektiv
Vydal: Academia 2002

Publikace popisuje vývoj našeho území od dob prekambria až do geologické přítomnosti. Každý útvar v tomto rozmezí je jednotlivě popisován - nejprve všeobecně (popis, bližší dělení, rozložení kontinetů, charakteristika prostředí, popis nejvýznačnějších událostí a zastoupení organismů). Následně je popisován výskyt hornin příslušného stáří v rámci České republiky - podmínky v daném území a jeho vývoj vč. horninové charakteristiky, výskyt zkamenělin atd. Zvláštní kapitola je pak věnována variským horotvorným procesům. Text doplňuje spouste nákresů schémat, profilů, mapek a fotografií (zkamenělin i lokalit). Kniha je psána srozumitelně a tak si ji může přečíst i ten kdo se rád dozvěděl o pestré historii horninových celků a geologických procesů v rámci našeho území.


Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí
Autor: Ivo Chlupáč
Vydal: Academia 1999

V této knize jsou popsány exkurze po paleontologických lokalitách. Na začátku se autor zabývá geologickým postavením pražského okolí. Poté začíná probírat v chronologickém pořadí vývoj oblasti v okolí Prahy. U každého útvaru je nejprve uvedena jeho charakteristika se stratigrafickou tabulkou a pak následují exkurze po lokalitách, U každé lokality je uvedena její charakteristika s výpisem nejhojnějších druhů, které se na loklaitě vyskytují. Exkurze jsou vedeny od proterozoických lokalit až po nejmladší geologickou minulost. Součástí publikace jsou i fotografie některých druhů, což pomůže při určování nálezů a dále je zde přínosný též slovníček pojmů, který vysvětluje některé odborné výrazy. V knize je popsáno 44 exkurzí.


Vycházky za geologickými zajímavostmi Plzně a okolí
Autor: Michal Mergl a Ondřej Vohradský
Vydal: KOURA Publishing 2000

Na začátku knihy je krátce popsána stavba a historie Země a následně je popsána geologická stavba západní části Českého masivu a geologie Plzeňského okolí. Poté následují vlastní exkurze popisované po jednotlivých geologických strukturách či útvarech, přičemž je na začáktu každé části uvedena jejich charakteristika. V publikaci je popsáno celkem 39 exkurzí s geologickými zajímavostmi, mineralogickými a paleontologickými lokalitami. Lokality v publikaci popisované náleží území mezi Mariánskými lázněmi, Domažlicemi, Příbramí, Berounem, Radnicemi a Žihlí. Na konci je slovníček odborných termínu a barevné fotografie. Celá publikace je doprovázena černobílými fotografiemi, nákresy a výřezy map.
Geologické mapy